Latviešu mūzikas koncerts

27.11.2019. plkst 19 oo Mūzikas un mākslas centrā Jūrmalas iela 4 Liepājā. Piedalās Ārijas Helmutes Mūzikas klases
audzēkņi un pedagogi,
īpašie viesi postfolka apvienība “Saule i’tuvāk”