Uzņem jaunus dalībniekus

Mūzikas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ārijas Helmutes Liepājas Mūzikas klasē.
Dalību laipni aicināti pieteikt- tālr. 26453142 vai reģistrēties muzikaskola.lv