Nodarbības Mūzikā

Nāc muzicēt MŪZIKĀ – Jūrmalas ielā 4 Liepājā. Radošas un interesantas mūzikas nodarbības programmās-

“Bērns un Mūzika” ( no 4 mēn.vec.)
“Klavierspēle kā spēle” ( no 3 g.v.)
“Taustiņinstrumentu spēle” (bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem)
“Ģitāras spēle” (bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem)
“Bungu spēle” ( bērniem no 6.g.v., pusaudžiem, pieaugušajiem)
“Solo dziedāšana” un “Jauniešu vokālais ansamblis” ( vokālās nodarbības jauniešiem, pieaugušajiem)
Dalību lūdzam pieteikt iepriekš- tālr. 26453142 vai mājas lapā www.muzikaskola.lv
e-pasts: info@muzikaskola.lv