Uzņem jaunus dalībniekus

Mūzikas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ārijas Helmutes Liepājas Mūzikas klasē.
Dalību laipni aicināti pieteikt- tālr. 26453142 vai reģistrēties muzikaskola.lv

Latviešu mūzikas koncerts

27.11.2019. plkst 19 oo Mūzikas un mākslas centrā Jūrmalas iela 4 Liepājā. Piedalās Ārijas Helmutes Mūzikas klases
audzēkņi un pedagogi,
īpašie viesi postfolka apvienība “Saule i’tuvāk”

Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts

Tik balti, gaiši, dzīvespriecīgi nosvinējām 12.sezonas atklāšanu!
Liepājā bijām pirmie ar pārliecību un zināšanu bagāžu, kas atvēra skolu, kurā ir tikai mīlestība, vieglums un prieks mācoties instrumentu spēli un mūzikas izjūtu, ikvienam! Aiz tā ir nopietns, atbildīgs, un pārdomāts skolotāju darbs un lieliska sadarbība ar talantīgiem mūziķiem.
Gandarījums un lepnums! Lai skan arī turpmāk!