Par mums

Mācīties mūziku nekad nav par vēlu, bet Mūzikas un mākslas Centra Liepājas mūzikas klasē to piedāvā sākt visagrāk. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka agrīna mūzikas izglītība paātrina smadzeņu attīstību un uzlabo skolēna sekmes turpmāk skolas gaitās. Mūzikas un mākslas centrā pedagogu lietotā nodarbību metodika ļauj cilvēkam mācīties mūziku ļoti agri, jau zīdainim esot (no 4 mēnešiem).

Mūzikas nodarbības pašiem mazākajiem īpašas ar to, ka tajās kopā ar bērnu piedalās arī vecāki. Kopīga darbošanās veicina ne tikai bērna muzikalitātes attīstību, bet arī komunikāciju, sociālās iemaņas, valodas un kustību attīstību.

Mūzikas un mākslas Centra Liepājas taustiņinstrumentu klase izveidota 2008.gadā ar mērķi pielietojot pasaulē atzītus metodiskos paņēmienus , dot iespēju muzicējot, veicināt cilvēka vispusīgu attīstību. Mūzikas klasē profesionālu mūziķu pedagogu vadībā var mācīties spēlēt mūsdienīgus digitālos instrumentus mijedarbībā ar akustisko skaņu pasauli. Alternatīva mūzikas skola Liepājā- tās  veidošana, attīstīšana ir Mūzikas un mākslas centra nākotnes mērķis.

Mūzikas nodarbībās tiek apgūta dažādu laikmetu un stilu populārā mūzika. Mūzikas skolotāju programmas veidotas tā, lai katra nodarbība būtu gaidīti svētki, lai stundās dalībnieki apgūtu zināšanas rotaļājoties un ar prieku. Īpaša vērība tiek pievērsta katra nodarbību dalībnieka individuālajām interesēm un spējām, jo mācību process balstīts uz pasaulē atzītiem mūzikas izglītības metodikas principiem, darbā izmantojot mūsdienīgus materiālus.

Mūzikas un mākslas Centra dalībnieki divas reizes gadā ziemā un pavasarī nu jau tradicionāli tiekas kopīgos Mūzikas svētkos zālē “Hika spīķeris” viesnīcā „Promenade Hotel” Liepājā. Muzicē visi Mūzikas un mākslas Centra dalībnieki, klausītāji ir vecāki, radi un draugi. Šajos mūzikas svētkos ikvienam ir iespēja parādīt savas muzicēšanas prasmes.

2012.g.vasarā pirmo reizi sarīkota “Mūzikas sesija”, kuras laikā bērni un jaunieši kopā ar Mūzikas un mākslas Centra dalībniekiem, pedagogiem paši radīja savu muzikālo izrādi- rakstīja libretu, sacerēja mūziku, veidoja dekorācijas un scenogrāfiju, mācījās lomas, dziedāja, spēlēja un dejoja. Pēc divu nedēļu radoša, spraiga darba Mūzikas un mākslas Centra pagalmā tika izrādīts muzikāls uzvedums, kuras autori un dalībnieki bija bērni vecumā no 3 – 16 gadiem.

Priecāsimies satikt jaunus dalībniekus Mūzikas un mākslas Centrā, lai kopā gūtu muzicēšanas prieku, mācoties jaunu instrumentu spēli.

BEZMAKSAS iepazīšanās nodarbībai esiet laipni aicināti pieteikties mājas lapā www.muzikaskola.lv vai pa tālr. 26453142