Skolotāji

Ārija Helmute

Pedagoģijas maģistrs, Liepājas Universitāte 2007.g.

augstākā, kvalifikācija- mūzikas skolotāja, LPA 2003.g.

Jāz. Mediņa mūzikas vidusskola, klavieru specialitāte,

pedagogs, koncertmeistars.

Mūzikas un mākslas Centra Liepājā Taustiņinstrumentu klases vadītāja no 2008.g.

LU koncertmeistare, pasniedzēja no 2003.g.

Aizputes mūzikas skolā skolotāja, koncertmeistare 1998.- 2003.g.

Aizputes vidusskolā koncertmeistare 2001.g.-2002.g.

Aizputes mūzikas skolā Klavieru nod.vad.1998.-2001.g

Kora „Kurzeme” un Durbes kultūras nama kora koncertmeistare 1998.-2001.g.

Aizputes klubā „Kurzemes atslēga” klavieru pulciņa vadītāja 1997.-1999.g.

Skrundas arodvidussk. deju kopas koncertmeistare 1996.-1998.g   Skrundas mūzikas skolā skolotāja, koncertmeistare 1992.-1998.g.

Radošā darbība:

nošu grāmata un CD fonogrammas “Bērns un mūzika” autore Ārija Helmute , 2017 izd. biedrība “Mūzikas un mākslas Centrs”

grāmatas „Ansambļi klavierspēles iesācējiem”

autore Ā.Helmute, izdota 2008.g. Liepājas Universitāte,

grāmata    „Latviešu tautas dziesmas klavierspēles iesācējiem” autore Ā.Helmūte,  2003.g. Izdevējs “Rasa”

Piedalījusies koncertos ar klavieru solo Liepājā, Rīgā, Aizputē.

Dalība V.A. Mocarta festivālā Saldū 1997.g., 2000.g.

Piedalījusies Valmieras senās mūzikas festivālā 1993.g.,1994.g.

LVF 1988.g. atskaņoja V.A.Mocarta  koncertu klavierēm ar Jāz. Mediņa vsk.

Orķestri Filharmonijas koncerzālē Rīgā.